Installera PulseSecure på Ubuntu 19.04

Av | juli 13, 2019

Så här gör man för att få till PulseSecure på Ubuntu 19.04.

Ladda ner Pulse klienten. (den versionen jag har kört ligger här)

Ta upp en terminal och kör följande kommandon.

Gå till den katalogen du laddade ner installationsfilen till.

sudo dpkg -i ps-pulse-linux-9.1r1.0-b21-ubuntu-debian-64-bit-installer.deb
cd /usr/local/pulse/
sudo sed -i "s/UBUNTU_VER\ =\ 18\ ]/& ||\ [\ \$UBUNTU_VER\ =\ 19 ]/" PulseClient_x86_64.sh
./PulseClient_x86_64.sh install_dependency_packages
sudo mkdir /usr/local/pulse/extra
sudo mkdir /usr/local/pulse/debs 
cd /usr/local/pulse/debs
sudo wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/i/icu/libicu60_60.2-3ubuntu3_amd64.deb
sudo wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/w/webkitgtk/libjavascriptcoregtk-1.0-0_2.4.11-4_amd64.deb
sudo wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/w/webkitgtk/libwebkitgtk-1.0-0_2.4.11-4_amd64.deb
cd /usr/local/pulse/extra
sudo dpkg -x /usr/local/pulse/debs/libicu60_60.2-3ubuntu3_amd64.deb .
sudo dpkg -x /usr/local/pulse/debs/libjavascriptcoregtk-1.0-0_2.4.11-4_amd64.deb .
sudo  dpkg -x /usr/local/pulse/debs/libwebkitgtk-1.0-0_2.4.11-4_amd64.deb .

export LD_LIBRARY_PATH="$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/pulse/extra/usr/lib/x86_64-linux-gnu/"

Om den klagar att libgtk-x11-2.0.so.0 kör följande.

sudo apt-get install --reinstall libgtk2.0-0
/usr/local/pulse/pulseUi

För att sedan få detta att fungera efter varje omstart.

sudo nano /etc/environment

Lägg till export strängen i filen.

LD_LIBRARY_PATH="$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/pulse/extra/usr/lib/x86_64-linux-gnu/"

Till sist. Om Pulse startar med pulseUi i terminalen men inte när du klickar på ikonen.

sudo nano /usr/share/applications/pulseUi.desktop

Ändra Exec till…

Exec=/usr/bin/env LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/pulse/extra/usr/lib/x86_64-linux-gnu:$LD_LIBRARY_PATH /usr/local/pulse/pulseUi