Installera PulseSecure på Ubuntu 19.04

Så här gör man för att få till PulseSecure på Ubuntu 19.04.

Ladda ner Pulse klienten. (den versionen jag har kört ligger här)

Ta upp en terminal och kör följande kommandon.

Gå till den katalogen du laddade ner installationsfilen till.
sudo dpkg -i ps-pulse-linux-9.1r1.0-b21-ubuntu-debian-64-bit-installer.deb

sudo sed -i "s/UBUNTU_VER\ =\ 18\ ]/& ||\ [\ \$UBUNTU_VER\ =\ 19 ]/" PulseClient_x86_64.sh

./PulseClient_x86_64.sh install_dependency_packages

sudo mkdir /usr/local/pulse/extra
sudo mkdir /usr/local/pulse/debs

cd /usr/local/pulse/debs
sudo wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/i/icu/libicu60_60.2-3ubuntu3_amd64.deb

sudo wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/w/webkitgtk/libjavascriptcoregtk-1.0-0_2.4.11-4_amd64.deb
sudo wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/w/webkitgtk/libwebkitgtk-1.0-0_2.4.11-4_amd64.deb

cd /usr/local/pulse/extra
sudo dpkg -x /usr/local/pulse/debs/libicu60_60.2-3ubuntu3_amd64.deb .
sudo dpkg -x /usr/local/pulse/debs/libjavascriptcoregtk-1.0-0_2.4.11-4_amd64.deb .
sudo dpkg -x /usr/local/pulse/debs/libwebkitgtk-1.0-0_2.4.11-4_amd64.deb .

export LD_LIBRARY_PATH="$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/pulse/extra/usr/lib/x86_64-linux-gnu/"

/usr/local/pulse/pulseUi

För att sedan få detta att fungera efter varje omstart.

sudo nano /etc/environment
Lägg till export strängen i filen.
LD_LIBRARY_PATH="$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/pulse/extra/usr/lib/x86_64-linux-gnu/"

Om den klagar att libgtk-x11-2.0.so.0 kör följande.

sudo apt-get install --reinstall libgtk2.0-0

Till sist. Om Pulse startar med pulseUi i terminalen men inte när du klickar på ikonen.
sudo nano /usr/share/applications/pulseUi.desktop
Ändra Exec till
Exec=/usr/bin/env LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/pulse/extra/usr/lib/x86_64-linux-gnu:$LD_LIBRARY_PATH /usr/local/pulse/pulseUi