Installera OneDrive i Ubuntu19.04

Av | september 5, 2019
sudo apt install libcurl4-openssl-dev
sudo apt install libsqlite3-dev
sudo apt install git
sudo snap install --classic dmd && sudo snap install --classic dub
git clone https://github.com/skilion/onedrive.git
cd onedrive
make
sudo make install
onedrive --logout
En webbläsare öppnas, kopiera URL:en och klistra in den i terminalen. Aktivera Autostart
systemctl --user enable onedrive
systemctl --user start onedrive